iPizza.vn tặng 1 coca chai nhỏ 390ml cho mỗi đơn hàng trên 200.000

iPizza.vn tặng 1 coca chai lớn 1500ml cho mỗi đơn hàng trên 300.000

 

Khuyến mãi thứ 2 - Mua 1 tặng 1 ngày Thứ Hai hàng tuần

iPizza.vn - Pizza khuyen mai ca tuan Mua 1 Pizza cỡ vừa tặng 1 Pizza cỡ vừa
với giá  140.000đ

 

 • Áp dụng cho ngày thứ 2 hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết
iPizza.vn - Pizza khuyen mai ca tuan Mua 1 Pizza cỡ lớn tặng 1 Pizza cỡ lớn
với giá 170.000đ

 

 • Áp dụng cho ngày thứ 2 hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết

 

 

 

 

 

 

Khuyến mãi mua 1 tặng 1 ngày Thứ 3, Thứ 4 hàng tuần

iPizza pizza khuyen mai thu 3 thu 4 Mua 1 Pizza cỡ vừa tặng 1 Pizza cỡ vừa
với giá 150.000đ

 

 • Áp dụng cho ngày thứ 3 và thứ 4 hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết
ipizza.vn pizza khuyen mai thu 3 thu 4 Mua 1 Pizza cỡ lớn tặng 1 Pizza cỡ lớn
với giá  180.000đ

 

 • Áp dụng cho ngày thứ 3 và thứ 4 hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết

 

 

 

 

Khuyến mãi thứ 5, Khuyến mãi thứ 6 hàng tuần

iPizza.vn - Pizza khuyen mai ca tuan Mua 1 Pizza cỡ vừa tặng 1 Pizza cỡ vừa
với giá 160.000đ

 

 • Áp dụng cho ngày thứ 5 và thứ 6 hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết
iPizza.vn - Pizza khuyen mai ca tuan Mua 1 Pizza cỡ lớn tặng 1 Pizza cỡ vừa
với giá 190.000đ

 

 • Áp dụng cho ngày thứ 5 và thứ 6 hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết

 

 

Khuyến mãi thứ 7, Khuyến mãi chủ nhật hàng tuần

iPizza.vn - Pizza khuyen mai ca tuan Mua 1 Pizza cỡ vừa tặng 1 Pizza cỡ vừa
với giá 170.000đ

 

 • Áp dụng cho thứ 7, chủ nhật hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết
iPizza.vn - Pizza khuyen mai ca tuan Mua 1 Pizza cỡ lớn tặng 1 Pizza cỡ lớn
với giá 200.000đ

 

 • Áp dụng cho thứ 7, chủ nhật hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMBO

Combo1: 1 Pizza size M + 1 Khoai tây chiên + 1 Coca nhỏ = 130.000

Combo2:
2 Mỳ Ý + 1 Khoai tây chiên + 1 Coca nhỏ =
150.000

Combo3:
1 Pizza size L + 1 Mỳ Ý + 1 Coca nhỏ = 180.000

Combo4:
1 Pizza size L + 1 Pizza size M + 1 khoai tây chiên = 190.000